Квартал “Галата”

Квартал „Галата” – Котел е град с красиви архитектурни модели от Възрожденския период. Градът е обявен за архитектурен и исторически резерват. Запазени са над 110 възрожденски къщи. Типичната дървена къща е едноетажна или двуетажна, със скромно обзавеждане. Декорацията, ако има такава, обикновено е от дърво като преобладават иконостаси и врати с красива дърворезба. В двора на котленската къща обикновено има лозя, кладенци и високи каменни стени.

Има къщи от ранното и късното българско възраждане, предимно дървени. Типично за конструкцията на къщите е наличието на затворено домакинско помещение за съхранение наречено “пруст”. По-късно това хранилище изгубва тази си домашна функция и се превръща в стая за посрещане на гости – “посрещник”. Красивата дърворезба на котленската къща присъства във всички стаи, най-вече в така наречената голяма стая.