Велико Петров Гочев

Велико Петров Гочев (1867 – 1948) – известен български учител, автор на учебници

Роден на 21 юни 1867 г. През 1893 г. завършва естествена история във Висшето училище в София. Учител е в Котел, Добрич, Видин, София, Ловеч. 1907 г. е професор по зоология във Висшето училище.

От 1908 г. преподава в Мъжката гимназия във Варна. окръжен училищен инспектор е в Пазарджик, Битоля и Варна. Автор е на учебници по биология, зоология, физическа география, хигиена, антропология и пр.; издава географски карти за гимназиалните училища. Застъпва се за широка просвета на народа и професионалните интереси на учителите.

Във Видин В. П. Гочев заедно с А. Страшимиров редактира сп. „Праг”. Превежда от английски и пише статии за списанието на основните учители – „Педагогическа практика”, за сп. „Морски сговор”, за в. „Варненски кореняк” по различни проблеми не само на образованието.

Той е в ръководството на Варненското археологическо дружество и негов председател след смъртта на К. Шкорпил.

Жени се за чехкинята Елена Боучкова и имат три деца.

Носител е на ордените: „Св. Александър” ІV-та ст. (награждават се поданиците по личното благоволение на Монарха), „За гражданска заслуга” – І-ва и ІІІ-та ст. (присъждан за големи заслуги към обществото).

В. П. Гочев умира във Варна на 19.02.1948 г.