Петър Генов

Поетът, преводачът, учителят Петър Векюв Генов е един от основателите на Съюза на българските писатели. Превежда стихове на Н. Ленау и Х. Хайне. Автор е на поемите „Поеми”, Керван сарай”, която съдържа 15000 стиха. Пише и литературно-исторически труд за Котел. Автор на статии, рецензии и очерци.