Гено Киров

Гено КировНародният артист Гено Киров е роден в Котел. Първата развълнувала го пиеса, е представената от офицерите на Опълчението през 1878 г. в Котел. Учителства в Котел, Ямбол, Варна и същевременно участва в самодейните театрални състави на селищата. По това време Г. Киров е взел със себе си материали за котленското образование, т. к. по поръка на министерството на просвещението трябвало да се съберат сведения за образованието през Възраждането по населени места. Това е спасило тези документи от опустошителния пожар в Котел през 1894 г. Всички материали Гено Киров публикува в Сборник за народни умотворения.

Бъдещият актьор решава да сложи край на учителстването си и през 1890 г. отива в София. Постъпва в току-що основаната драматична трупа при дъсчения театър „Основа”. Като стипендиант през 1895 г. отива в Москва и завършва Императорското театрално училище. Негов учител в драматичното изкуство там е Александър Павлович Ленски. След завръщането си в България постъпва в трупата „Сълза и смях”, като поставя основата на първата професионална драматична трупа у нас. Дебютната му роля в театъра е образът на Разплюев от от комедията на Сухово-Кобилен „Сватбата на Кречински”.

Гено Киров е представител на първото поколение професионални актьори и един от основоположниците на българското рецитаторско изкуство. Проявява се като преводач, театрален критик и педагог. Автор е на методическо ръководство за актьори. Бъдещият известен актьор е и един от основателите на националния ни театър.