Божил Райнов

Божил Райнов (1857 – 1946) – учител, просветен деец, журналист, преводач, общественик

Роден в Котел на 21 юли 1857 г. Завършва богословие в Одеса и Киев, а после литература в Белгия. Завръща се в България и учителства в Котел, Русе, Силистра и Варна; окръжен управител за кратко е в Шумен и Кюстендил – там е бил от 27.05 до 30.11.1887 г. и е записано, че има непълно висше образование. От 1881 до 1883 г. е директор –управител на Солунската българска мъжка гимназия и я утвърждава като водещо учебно заведение по тези земи.

Член е на либералната партия и от 1890 до 1893 г. е народен представител в VІ ОНС. От 1914 до 1928 г. е последователно директор на Държавната печатница, на Българската кооперативна банка и учител по литература в Графическото училище при Държавната печатница.

Божил Райнов е високо ценен като публицист, участва в издаването и редактирането на вестниците „Народно съзнание”, Свободен гражданин и др., сп. „Пролет” и др.

Умира на 6 януари 1946 г. в София.