Анастас Кипиловски

Анастас Кипиловски (1802 – 1870) е възрожденски поет, преводач и книжовник. Работи над трудове по история, граматика и лексикография, които не издава. Издава „Кратко начертание на всеобщата история” от Ив. Кайданов (1836). Тази книга обхваща световната история до 1800 г., но Кипиловски добавя исторически обзор на световната история и „Речник или лексикон на словестните речи…”. Превежда драмата „Велизарий” от Траудцен (1844).

Кипиловски е един от първите, които смятат, че трябва да се пише на жив, говорим български език, очистен от архаизми.