Анастас Гранитски

Анастас ГранитскиВъзрожденски книжовник, просветител и преводач. Образованието си получава в родния Котел, Сливен, в гръцкото училище в Куручешме, а после в Имперската медикохирургическа академия в Цариград, която по-късно напуска и се отдава на книжовна дейност.

Той става един от най-известните калиграфи и преводачи, владее около десет езика. Гранитски е сътрудник на „Цариградски вестник”. За около десет години отпечатва 18 авторски и преводни съчинения с побългаряване или с поправки. Преводът на „Практическа медицина…, 1854 г.” се счита като първо ръководство в медицинската наука на български език. В нея има две литографни таблици, рисувани от Гранитски, като първи опит да се представят с рисунки човешките органи. Съдържа и материал за българската медико-фармацевтична номенклатура и др. Особен интерес представлява предговорът му, който звучи твърде актуално и днес.

Гранитски издава и „Търговско ръководство…” (1858), което е първото появило се по българските земи.

Заради острата нужда от учители в българските общини Анастас Гранитски решава да се посвети на това поприще. Учителства в Шумен, Търново, Ловеч. Едновременно с това продължава своята книжовна дейност. На следващата година след Освобождението умира в Търново след тежко боледуване.