Алтънлъ Стоян

Животът на Алтънлъ Стоян е между истината и легендата. Левент-хубавец бил Стоян, алтъните по феса му проблясвали на слънцето. Бил смел и дързък.

Роден около 1767 г. в Котел, той действа с дружина от 18 – 20 души. Трикратно обира царската хазна, освобождава роби, убива висши турски сановници и предводителя на турските потери Кула Калаузин. Ограбеното злато раздава щедро на сиромасите и става техен защитник и любимец. При Риш и Добрал освобождава 37 жени и деца, които отвежда в Котел, Сливен и Стара Загора.

В списъка с делата му са отбраната на Котел от нападенията на Индже и Кара Феиз през 1800 г.. Обира царската хазна в Чалъкавашкия проход (1828) носена от 40 катъра. По време на сражението, черкези, водещи роби се намесват в боя. Убити са двама четници, а Алтънлъ Стоян е тежко ранен. Той разпуска дружината си със заръка да чакат повикване. Четата прекосява през Медвен, Усоите, Разбойна и пренасят войводата в Котел, в дома на Данаил Караянков, чийто баща бил изкусен лечител. Раните му са тежки и Алтънлъ Стоян умира от тях. Погребват го в скривалището на къщата.

Подвизите му са възпети в много песни и легенди.