Конкурси

  • Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Юрисконсулт
Обява за конкурс

Публикувано на 08.08.2018 г. в 08:30 ч.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Публикувано на 28.08.2018 г. в 16:45 ч.

  • Конкурс за доставчик на социална услуга „Обществена трапезария“
Проект на договор
Заповед № РД 13-169 от 05.05.2017 г.
Обява за конкурс
Приложение №1
 Приложение №2


  • Конкурс за длъжността „шофьор на микробус категория D” за целите на проекта „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел”
Съобщение за удължаване на срока
Документация
Приложение №1 – Заявление
Приложение №2 – Автобиография
Приложение №3 – Декларация 1
 Приложение №4 – Декларация 2


  • Конкурс за доставчик на социална услуга “Обществена трапезария”
Документация


  • Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция Устройство на територията, екология и строителство
Обявление за провеждане на конкурс
Списък на допуснатите кандидати


  • Конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Общинска администрация Котел
Обявление за провеждане на конкурс
Списък на допуснатите кандидати