Център за подкрепа и развитие на деца и семейства

В Центъра работи екип от специалисти (педагози), социални работници, психолог, педагог, медицинска сестра и помощник-възпитатели.

Каква подкрепа можете да очаквате от нас?

1.Педагогическа подкрепа на децаот 7 до 18 години, която ще осъществява в група и индивидуално. Специалисти ще работят с детето за ограмотяване или наваксване на изпуснатия учебен материал и догонване на връстницитему и/или за оказване на помощ за подготовка на уроците. Децата могат да получават храна (обяд или закуска) в зависимост от продължителността на престоя им. Ще бъдат организирани различни клубове по интереси- рисуване, спорт, танци и др.

  1. Образователна подкрепа на 3-4 годишни деца. С децата ще се работи по одобрена от Министерството на образованието програма, с акцент върху овладяването на български език. Те ще получават трикратно хранене (сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд), а при необходимост – дрехи и обувки, когато те не са осигурени от семейството.
  2. Психологическо консултиране и подкрепа на децата за:
  • справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници,към повишаване на самочувствието и самооценката на детето, промяна на мотивацията и нагласата за прекъсване на досегашния начин на живот и рисково поведение;
  • възстановяване и подобряване на връзките със семейството;
  • развитие на умения за живот.
  1. Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за:
  • повишаване на уменията на родителите за полагане на грижи за детето, осигуряване на безопасна среда за отглеждане на детето, предотвратяване  на риска от насилие.
  • изготвяне и подаване на различни документи в институции, търсене на работа, избор на личен лекар,придружаване за извършване на профилактични прегледи, др.

Работата с децата и семействата може да се осъществява в Центъра или на място, в дома на семейството.

Как можете да  ползвате  услугите?

  1. С направление от Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Котели сключване на договор с родителите, настойници/попечители на детето за предоставяне на конкретната услуга;
  2. По желание на детето Ви или по Ваша заявка, след което Отдел „Закрила на детето”-Котел ще издаде направление за ползване на исканите услуги.

Всички услуги, които се предоставят в Центъра са БЕЗПЛАТНИ!

Къде ще ни намерите?

Управител: Силвия Кремова

Адрес: гр. Котел, ул. “Изворска“ 21,

Телефон:0879665070, 0897089183

Ел. поща: [email protected]