Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания

,,ЦНСТ/ДМУ“ – ЦЕНТЪР  ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – гр. КОТЕЛ е Социална услуга от резидентен тип / делегирана от държавата дейност.

КАПАЦИТЕТ: 12+2 места

ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: Община Котел

РЪКОВОДИТЕЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Управител: Радостина Кочкова, тел: 087/9 27 99 77

Услугата се предоставя в една сграда, в регулацията на града и в непосредствена близост  до природен парк „Изворите“ гр. Котел.

Сградата е на един етаж. Разполага с осем спални помещения с по едно и две легла, във всяка спалня има легло/легла, нощни шкафчета, бюро, гардероб, шкаф за лични вещи.Помещението за социални контакти, представлява една всекидневна, една трапезария с кухненски бокс, разположени централно в сградата и са лесно достъпни за потребителите.Помощни и санитарни помещения в сградата са пет на брой, от които четири бани/тоалетни, една от които за персонала. Едно перално помещение и две складови.Отопление: локално-печка на дърва с водна риза.

Вътрешният интериор на сграда е подновен изцяло с бюджетни средства през  летните месеци на 2018г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЦНСТ-КОТЕЛ:

Социалната услуга ЦНСТ има за основан цел, да предостави на своите потребители, сигурна и защитена среда в условия близки до семейната. Подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот с 24-часова грижа за пребиваващите.

Храната за потребителите на услугата се приготвя на място в центъра и е съобразена с оглед на техните потребности и физиологични особености. Услугата се предоставя съвместно с „Център за социална рехабилитация и интеграция“-Котел, ул. „Изворска“ №: 21, където получават необходимите грижи от рехабилитатори, логопед и трудотерапевт.

Контакти:

Управител: Радостина Кочкова

Адрес: Обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, Ул. „Еленица“ №: 4

Телефон: 0453-45-022

Ел. поща: [email protected]