Социална услуга Асистентска подкрепа

„Асистентска подкрепа“ е държавно делегирана дейност към Община Котел

 Продължителност: 12 месеца

 Основна цел: Целта на държавно делегираната дейност на „Асистентска подкрепа“ е да    осигури  ежедневна  почасова  грижа в  домашна среда в  зависимост  от потребностите на лица над 65г. – възрастни хора в невъзможност от самообслужване

 Кратко описание: Предоставяне на грижи в домашна среда

 Целеви групи:

– лица над 65г.;

– възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

–  без ЕР на ТЕЛК.

Основни дейности:

Дейността „Асистентска подкрепа“ включва следните мерки:

  1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
  2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства;
  3. Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от потребителите на услугата;
  4. Помощ при взимане на лекарства, предписани от лекар, придружаване до личен лекар и други;
  5. Извършване на плащания за битови услуги- със средства на лицето/потребителя/;
  6. Административна помощ;
  7. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него.