ПУДООС 2017

Подадени проектни предложения в конкурса на МОСВ и ПУДООС  в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“


“Изграждане на детска площадка и кът за отдих в с. Градец”
Стойност: 9 544.00 лв.

“Почистване, озеленяване и благоустройството на Градина паметник, с. Нейково”
Стойност: 8 624.00 лв.

“Изграждане на площадка за фитнес на открито в село Филаретово”
Стойност: 9 987.00 лв.

“Изграждане на детска площадка и кът за отдих в село Пъдарево”
Стойност: 9 790.40 лв.

“Възстановяване и озеленяване на зона за отдих” в с. Кипилово
Стойност: 9 995.80 лв.

“Изграждане на кът за отдих в с. Жеравна”
Стойност: 8 316.00 лв.

“Изграждане на детска площадка и кът за отдих в гр. Котел”
Стойност: 9 789.40 лв.

“Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в село Орлово”
Стойност: 7 454.40 лв.

“Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в село Боринци”
Стойност: 8 638.40 лв.

“Изграждане на кът за отдих и мини-футболно игрище в с. Катунище”
Стойност: 9 554.00 лв.

“Озеленяване, зацветяване и изграждане на кът за отдих в село Топузево, Община Котел”
Стойност: 7 567.00 лв.

“Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в село Медвен”
Стойност: 7 847.40 лв.

Всички проекти са със срок на изпълнение 30.11.2017г.