Учебни заведения

Списък на училищата и ЦДГ на територията на община Котел

НАИМЕНОВАНИЕНАСЕЛЕНО МЯСТОАДРЕСДИРЕКТОР
СУ “Г. С. Раковски”гр. КОТЕЛ - 8970ул. “А. Белопахов” №1
тел. 0453/ 42182
GSM: 0894442351
Website: su-kotel.com
Е-майл: [email protected]
Стефан Дондев
ОУ “Г. С. Раковски”с. ПЪДАРЕВО - 8882ул. "Никола Инджов" №13
тел. 04515/ 2391
GSM: 0894443564
Website: ou-padarevo.com
Е-майл: [email protected]
Хюсеин Моллов
ОУ ”Хр. Ботев”с. МОКРЕН - 8884ул. "Петър Николов" №2
тел. 04515/ 2361
GSM: 0894443569
Website: ou-mokren.eu
Е-майл: [email protected]
Джахит Кобак
ОУ” Кап. Петър Пармаков”с. ГРАДЕЦ - 8990ул. ”Д. Ганев” №57 А
тел. 04582/ 2230
GSM: 0878792030
Е-майл :[email protected]
Силвия Петрова Ненова
ОУ ”Христо Ботев”с. ТИЧА - 8980ул. "Г. Димитров" №46
тел. 04584/ 2272
GSM: 0882923357
Website: ou-ticha.weebly.com/
Е-майл: [email protected]
Борислава Попукчиева
ОУ ”д-р Петър Берон”с. ФИЛАРЕТОВО - 8982ул. ”Г. Димитров” №5
тел. 04588/ 2271
GSM: 0894443562
Website: ou-filaretovo.eu
Е-майл: [email protected]
Шемседин Алихюсейнов
ОУ ”Н. Й. Вапцаров”с. ЯБЛАНОВО - 8989ул. ”Н. Й. Вапцаров” №45 тел. 04587/ 2216
GSM: 0894443534
Website:ouyablanovo.com
Е-майл:[email protected]
Ангел Огнянов
ОУ ”Димитър Камбуров”с. СТРЕЛЦИ - 8995тел. 04580/ 2215
GSM: 0894443572
Е-майл:[email protected]
Website: oustreltsi.com
Мариана Куцарова
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”с. КИПИЛОВО - 8998ул. ”Васил Левски” №25
тел. 04583/ 2230
GSM: 0894443565
Website: ou-kipilovo.eu
Е-майл: [email protected]
Иванка Момчарова
ДГ “Слънчо”с. ЯБЛАНОВО - 8989ул. “Христо Ботев “9А
тел. 04587/ 2325
GSM: 0894443533
Е-майл: [email protected]
Зьохре Османлъ
ДГ "Вела Пеева"с. ПЪДАРЕВО - 8884тел. 04515/ 2395
GSM: 0894443540
Е-майл: [email protected]
Мариана Вълкова
ДГ "Дъга"гр. КОТЕЛ - 8970ул. ”Гавраил Кръстев №22
тел. 0453/ 42485
GSM: 0894443517
Е-майл: [email protected]
Ваня Ненчева
ЦДГ “Детелина”с. КИПИЛОВО - 8998ул. ”А. Кипиловски” №1
тел. 04583/ 2361
GSM: 0894443528
Е-майл: [email protected]
Васвие Балабанова
ДГ ”Слънце”с. МОКРЕН - 8994ул. ”Стойко Божилчев” №9
тел.04515/ 2365
GSM: 0894443548
Е-майл: [email protected]
Надя Ангелова
ДГ “Радост”с. ФИЛАРЕТОВО - 8982ул. "Георги Димитров" №28А
тел. 04588/ 2277
GSM: 0894443530
Е-майл: [email protected]
Ширин Ахмед Балканлъ
Център за подкрепа и личностно развитиегр. КотелGSM: 0894443547
Е-майл: [email protected]
Красимира Димитрова Софенкова