Няма прелели реки и язовири в Котленско, обстановката в общината е спокойна

Към настоящия момент състоянието на реките и на десетте язовира на територията на община Котел е в рамките на нормалното. Повишаването в нивото на водите е в нормите за сезона. Няма предпоставки същите да доведат до извънредни ситуации. През последните години са взети мерки за поддържането на язовирните стени, преливниците и изпускателните кранове на всички водни обеми на територията на общината и към момента няма данни за нарушения по тях, съобщиха от общинското ръководство.

Със Заповед на кмета на община Котел, Коста Каранашев, до всички кметове на кметства, на чийто територии има водни обеми, са изпратени предписания за поддържането им в изправност, които трябва да се спазват и изпълняват.

По данни на Община Котел,  два от язовирите – в Мокрен и Пъдарево, разполагат с налични свободни обеми, а останалите са под наблюдение.