Започва набирането на участници в Националния детски конкурс „Фолклорна огърлица“2023

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС

„ФОЛКЛОРНА  ОГЪРЛИЦА”

ЗА ПЕВЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ И ТАНЦЬОРИ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ

ОРГАНИЗАТОРИ:

  • Oбщина Котел
  • Читалище „Съгласие – Напредък 1870” гр. Котел

ЦЕЛ: Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.

Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат деца до 14 години:

– индивидуални изпълнители /певци и инструменталисти/

– инструментални състави

– танцови състави

– вокални групи и хорови състави

– групи за детски изворен и обработен фолклор

Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.

Организаторите имат възможност да осигурят музикален съпровод на акордеон /с предварителна заявка и заплащане на място/.

Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок до 21.04. 2022 г.

Редът за явяване се определя от организаторите.

Графикът се съставя предварително.

За деня и часа на Вашето явяване може да се уведомите 2 / два дни/ преди конкурса.

Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.

ДАТА И  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

29.04.2023 г. в залата на читалищен дом  гр. Котел.

РЕГЛАМЕНТ:

1.Индивидуалните изпълнители /певци и инструменталисти/ участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин. Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията  трябва да бъде от района  от който е участника.

  1. Инструменталните състави участват с две изпълнения с общо времетраене до10 мин.
  2. Танцовите колективи участват с две изпълнения с общо времетраене до15 мин.
  3. Вокалните групи и хорове представят две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.
  4. Групите за детски изворен и обработен фолклор /ГДИОФ/ представят обичаи или фолклорни хора с времетраене до 15 мин.- по избор.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти – преподаватели и фолклористи.

Индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени на две възрастови групи:

първа група до 10 години

втора група от 10 до 14 години

Ще бъдат раздадени:

– по една първа ,втора и трета награда за всяка категория и възрастова група

– специални и поощрителни награди.

 ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:

Читалище „Съгласие – Напредък 1870”

пл.”Възраждане”  4

гр. Котел – 8970

или на email: [email protected] или на [email protected]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0876 100 764  /Мария Райчева/