В Котел се очаква да заработи „Център за устойчив и креативен туризъм“

В част от сградата на бившия „Младежки дом“ в Котел се очаква да заработи  „Център за устойчив и креативен туризъм“. Преустройството на зданието, намиращо се на ул. “Изворска” № 14, беше извършено от СНЦ «Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица» по проект № BG06RDNP001-19.355-0006-C01 „ENPORT BETA – интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в селските райони”, Административен договор № BG06RDNP001-19.335-0006 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

В дните на провеждане на фестивала на „Етносите, багрите и котленския килим“ бе официалното откриване на Центъра. По този повод, на двудневно учебно посещение, в Котел дойдоха представители на шест Местни инициативни групи от Италия и Румъния: 1. GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu – Италия ; 2. GAL Delta unari – Румъния; 3. GAL Napoca Porolissum – Румъния; 4. Asosiatia G.A.L. Razim – Румъния; 5. Asosiatia GAL Lider Bistrita-Nasaud – Румъния; 6. GAL Lider Cluj – Румъния.. Домакин на посещението беше СНЦ „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“, а поводът на гостуването – проект „ENPORT BETA – интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в селските райони“. По този проект българският партньор получава 100 % безвъзмездно финансиране, което е в размер на 194 906.40 лева. Проектът се изпълнява в рамките на 2 години. Основната му цел е развитие на устойчив туризъм в селските райони чрез осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности на територията.

По време на учебното  посещение в Котел партньорите по проекта обсъждаха  различни теми свързани с развитието на туризма и възможностите за обмен на опит с други професионалисти от европейски държави. Също така се коментираха възможностите за създаване на нови контакти на европейско равнище и разширяване на проектните партньорства. Обсъдени са били още опциите за изучаване на последните тенденции в туристическата индустрия в други европейски страни,  разпространението на знания и споделяне на добри практики, както и  стимулиращия ефект върху развитието на туризма и трудовата заетост на териториите на партниращите МИГ.

По време на посещението на чуждестранните гости се проведе и кръгла маса с представителите на местния туристически бизнес – хотелиери, собственици на къщи за гости, хора от Котел, интересуващи се от развитието на туризма. В програмата на гостуващите местни инициативни групи бе и посещение на Фестивала на Етносите, багрите и котленския килим, от който останаха очаровани.

Проектът се изпълнява в 4 държави и включва 9 Местни инициативни групи.