В ход е изпълнението на дейностите по проект, даващ начало на нова проява на културно творчество и предприемачество – Икономузей

Изпълнението на дейностите  по  проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“ са вече в ход. В средата на май, екипите от българска страна – на Община Котел и на Сдружение “Център за интерпретиране на наследството”, ще посрещнат този от норвежка. Поводът за посещението на чуждестранната делегация в Котел е обучението, което трите партньорски екипа по проекта ще проведат с младите хора от етническите общности.

Проектът „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“ дава начало на нова проява на културно творчество и  предприемачество – Икономузей, за която Община Котел информира в началото на февруари т.г.

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.

Водещият партньор по проекта, община Котел, заедно с партньорите „Център за интерпретиране на наследството и Кралското Норвежко Дружество за Развитие“, планират ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци).

Предвидено е да се сложи началото на нова проява на културно творчество и културно предприемачество – Икономузей – нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на четирите етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин.

Ще бъде създадена и реализирана нова културна проява „Визия и звук“ на четирите етнически общности, като сценична, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности, населяващи територията на общината. Тя ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на „Фестивал на етносите, багрите и котленския килим“, провеждан в котленския парк „Изворите“.

При изпълнението на проекта, Община Котел работи в партньорство със сдружение „Център за интерпретиране на наследството“ и Кралското Норвежко общество за развитие – Norges Vel“, които са под кралска закрила от април 1810 г. и имат 200-годишна история в иницииране и управление на проекти в Норвегия и по света, в различни области.