Честване на 196 години от рождението на Георги Стойков Раковски