Природонаучен музей

Природонаучният музей в гр. Котел заема достойно място в музейната мрежа на страната и се е утвърдил като културно – просветно учреждение не само от регионален мащаб, но и от национален. Дава своя принос за правилното решаване на един от най – важните проблеми от нашето съвремие:

  1. Показване на природното разнообразие в Източна Стара Планина;
  2. Популяризиране и спазване на природозащитната идея;
  3. Запазване на хармонията между човека и природата.

Негов основоположник е учителят – естественик Васил Георгиев /1875 – 1963/. Роден в Котел, той изучава и събира различни видове от региона в продължение на 60 години и създава богата колекция от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни,бозайници,влечуги и птици.Така в музея днес може да се види в значителна степен природното богатство на Източна Стара планина.

През 1951г. комисия от БАН, оглавявана от професор Нено Атанасов, преглежда наличните сбирки, оценява научната им стойност и решава те да бъдат популяризирани под формата на музей.

През следващата 1952г. в отредената от родолюбивата котленска общественост сграда се открива експозиция на първия провинциален Природонаучен музей в България.

Новата сграда където се помещава днес музеят е построена през 1981г. в чест на откриването на тържествата по случай 1300 години от основаването на Българската държава.

Музейната експозиция разполага с над 30 000 вида, които показват природното разнообразие в региона. Експозицията е организирана на екологични принципи и заема площ от 1000 кв. м., което нарежда Природонаучния музей на второ място по големина след този в Букурещ. Показани са начина на живот и местообитанията на отделни животински видове – в среда, пресъздаваща естествената им природа. Изложени са редки видове застрашени от изчезване като: дропла, черен лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка. Особен интерес представляват дарените кралски пингвин, мангуста, крокодил и др.

Балканът около гр. Котел е своеобразно красив и привлекателен с най – висока точка- връх Разбойна 1128м. Склоновете са покрити с букова и дъбова гора, изкуствено засадени борови дървета, поляни напоени с аромата на хиляди билки и треви, скални образования, студени бистри извори с водопади и прагове, красиви и потайни пещери – над 125 на брой, разположени около града.

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Директор: Захари Стоянов
тел: 0453/423-55

Работно време:
9.00 – 18.00 часа