Исторически музей

Състои се от експозиции в Котел, Жеравна, Медвен – емблематични знаци за българската история.

ЕКСПОЗИЦИИ В КОТЕЛ:

Експозиция „Котленски възрожденци” с Пантеон на Георги Стойков Раковски.

В тематични зали експозицията отразява историята на Котел през Възраждането и живота и дейността на известни възрожденски личности, родени в Котел – епископ Софроний Врачански, архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, доктор Петър Берон, капитан Георги Мамарчев, Георги Стойков Раковски и други.

Чрез възстановка на взаимно училище /катедра със затвор за наказания, пясъчни чинове, дивити и панакиди, наградни и наказателни кавалерии/,е пресъздадена атмосферата на учебния процес от първата половина на ХІХ век. В мемориалната пантеонна част са положени костните останки на Георги Раковски.

Избрано от колекцията: лични вещи и книги на Софроний Врачански / оригинални и копия / – първия препис на Паисиевата „История Славяноболгарская” от поп Стойко Владиславов – Софроний Врачански /1765 г./, първата печатна книга в новобългарската литература „Неделник”/1806 г./, първите издания на „Рибния буквар” /1824, 1847, 1850 г./ на д-р П. Берон, балсамираното сърце на доктор Петър Берон, първото българско списание „Любословие”, колекция от хайдушко оръжие и оръжие от Освободителната война, икони от ХІХ век и икона на „Св. Софроний Врачански”, поемата „Горски пътник”, вестник „Дунавски лебед”, списание „Българска старина” и други първи издания на Георги Раковски, както и костните му останки.

Във фоайето на експозицията ежегодно се организират собствени и гостуващи изложби на музеи от страната.

Експозиция „Котленски възрожденски бит”

Намира се в квартал „Галата” – в Кьорпеевата къща – впечатляваща с вътрешната си подредба възрожденски архитектурен образец от 1872 г. В автентична среда е пресъздадена атмосферата, в която живее котленското семейство през ХІХ век.

Избрано от колекциите: ръчно тъкани килими от ХІХ век, занаятчийски инструменти, котленски носии, хоризонтален тъкачен стан, кухненско обзавеждане, уникална ръчна домашна мелница, домашен кладенец, английски порцеланови съдове от ХІХ век, австрийски печки, иконостаси, църковна утвар от Йерусалим, икони.

Експозиция „Старокотленски килими и тъкани”

Експонирана е в Галатанското училище, строено през 1869 г., като проследява цялостното развитие на тъкането на прочутите котленски килими – от килимената черга през класическия котленски килим до съвременните образци на тъкани гоблени.

Избрано от колекциите: оригинални котленски килими от ХVІІ – ХІХ век, тъкани гоблени на библейска и историческа тематика на майсторките Стоянка Милева и Петранка Чехларова.

ЕКСПОЗИЦИИ В ЖЕРАВНА И МЕДВЕН:

Експозиция „История на Жеравна”

Намира се в родната къща на българския възрожденски просветител Сава Филаретов. Съхранява материали за историята на Жеравна и дейността на известните жеравненци Райно Попович, Васил Д. Стоянов, Тодор Икономов и други. Архитектурата – типичен образец на дървена дъбова къща от типа „жеравненска камчийска”, е автентична. Най- представителна е вътрешната украса на къщата – изящна възрожденска дърворезба с варак, положена в различни сюжети в колонадата, вратите и тавана на дома. Изключителен интерес представлява домашният параклис, дърворезбата на къщата и кабинетът.

Експозиция „Бит и култура на Жеравна през Възраждането”

Експонирана е в къщата на Руси чорбаджи, строена през ХVІІІ в. Ярък образец на възрожденска жеравненска къща. Паметник на културата от национално значение, уникален с изяществото на резбованите иконостаси, полици, колони и другите елементи на дома. Затвореният сайвант отвежда до гостната стая, одаята и кабинета на чорбаджията. Интересна е вътрешната връзка между кабинета и одаята за подаване на поднос с кафе. В избеното помещение са експонирани по оригинален начин фотодокументи и предмети на бита на жеравненци от ХІХ век, а чрез вътрешно стълбище посетителят достига и до дюкяна, където са представени различни тъкани килими, черги, пешкири. Дворът грее с цветята около кладенеца с каменно корито до него.

Експозиция „Йордан Йовков”

Ниската еднокатна приземна къща на Голямо Бърдо е родният дом на писателя Йордан Йовков.

Обновената експозиция представя дълбоката връзка на писателя с родна Жеравна, от която са се родили пленителните „Старопланински легенди”. Уникалният подход при експонирането представя тези места от Жеравна, които са намерили отражение в Легендите и създава непосредствена асоциация с труда на интелектуалеца – Книгата. Атрактивността на експонирането се постига и чрез възстановката на първата среща между Йовковите герои Рада и Шибил. Друг акцент на експозицията е колекцията от произведения на писателя и писалката му, с която са написани Легендите.

Експозиция „Приложно и изобразително изкуство” – Художествена галерия „Жеравна”

Намира се в сградата на училището, построено през 1867 г. Фондът на първата в страната селска галерия е от 400 творби на наши и чужди художници, сред които Михалис Гарудис, Ради Неделчев, Лика Яко, жеравненеца Христо Тодоров, Марин Подмолов, Руси Куртлаков и други. Ежегодно се организират гостуващи изложби на наши художници. Художествената галерия предоставя залите си за изложби на музеи от страната, ученически пленери, конференции, концерти, представяне на книги и други.

Експозиция ”История на село Медвен. Захари Стоянов в историята и културата на българите”

Намира се в Медвен в бащината къща на на идеолога, организатора и ръководителя на БТЦРК от 1885 г., на летописеца и общественика З. Стоянов. Представен е бита и историята на село Медвен, експонирани са овчарско облекло и принадлежности, нож каракулак принадлежал на овчаря Иван Тодоров – заклан от турците в средата на ХІХ в. Проследен е животът на Захари Стоянов; експонирани са личният му куфар, съпътствал го по затвори, градове и села по време на неговия пълен с превратности живот; фракът му и копие на личния му печат.

АТРАКЦИИ И ОФЕРТИ ЗА ГОСТУВАНИЯ НА СОБСТВЕНИ ИЗЛОЖБИ

Исторически музей – Котел анонсира собствени пътуващи изложби по договаряне с други музеи или културни институции от страната и чужбина:

Изложби

„Багри от миналото” – представя традиционно облекло на различните етноси от Котленския регион – българи, каракачани, турци и роми, аранжирани атрактивно.

„Светило българско” – развитието на просветното дело в Котел е проследено с оригинали и копия на документи и снимки, които въздействат ярко на посетителите.

„Петър Матеев 1850 – 1943 г.” – с оригинали, копия на документи и снимки, и вещи е представен животът на този почти неизвестен общественик, журналист, сътрудник на много европейски и български издания; първият българин, който през 1876 г. под името Матюсън придружава английският археолог Джордж Смит в експедицията му за разкопки на Ниневия и пр.

„Георги Раковски – цялостна и завършена личност на Българското Възраждане” – мобилна изложба, която проследява живота и делото на идеолога на българското националноосвободително движение.

„Свети Софроний епископ Врачански 1739 – 1813. Веднъж да бъде начало” – мобилна изложба

Атракции

Музикална програма – „Фолклорът на Котел” от професионални музиканти – инструменталисти и певица, с предварителна заявка. Галатанско училище

Затъкаване на котленски килим. Галатанско училище

Исторически музей предлага екскурзоводско обслужване на български, немски, английски и руски език; брошури, дипляни, картички, книги.

ЗА КОНТАКТИ

Исторически музей – Котел
Котел 8970, пл. „Възраждане” № 3
тел. 0453/ 44410;
E-mail: [email protected]

Справки за входни такси и пакетни цени – на телефони:

Котел – 0453/ 42549, 0876002427 – експозиция „Котленски възрожденци”
0453/ 42316, 0876002432 – експозиция ”Старокотленски килими и тъкани”
0453/ 42315 – „Котленски възрожденски бит”

Жеравна – 04585/ 2391, 0876002431- експозиция “История на Жеравна”
04585/ 2202 – експозиция ”Приложно и изобразително изкуство”
0876002430 – Експозиция ”Йордан Йовков”
Медвен – 0876002428 – експозиция ”История на село Медвен. Захари Стоянов в историята и културата на българите”
04582 / 2191 /кметство/

Работно време – ежедневно експозициите в Котел и Жеравна
експозиция в Медвен – почивни дни: понеделник и вторник
летен сезон: от 9.00 – 12.30; 13.30 – 18.00 ч.
зимен сезон: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 ч.