Кариери

  • Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Юрисконсулт
Обява за конкурс

Публикувано на 08.08.2018 г. в 08:30 ч.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Публикувано на 28.08.2018 г. в 16:45 ч.
  • Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция Устройство на територията, екология и строителство
Обявление за провеждане на конкурс
Списък на допуснатите кандидати

  • Конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Общинска администрация Котел
Обявление за провеждане на конкурс
Списък на допуснатите кандидати