ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.


Информационно-разяснителна кампания

Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.04.2023г.