Disasters protection

Правила за поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи, характерни за територията на община Котел

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:

Европейски телефон за спешни повиквания:

112

Областна администрация, Дежурен Областен съвет по сигурност:

044/ 616687
044/ 663211