Планове

» План за защита на населението и националното стопанство при бедствия на територията на Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при снегонавявания, обледяване и свлаища в Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при пожари в Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при наводнения в Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при земетресение в Община Котел

» План за противодействие на тероризма на територията на Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при повишена радиоактивност в Община Котел