Стоян Ноков

Стоян НоковУчител, социалист, Стоян Ноков е първият българин, с когото Фридрих Енгелс се запознава и си кореспондира. След като завършва естествена история в Женева, Ноков е назначен за учител в училището в Котел. Той провежда уроците си на открито, под формата на излети, и с научна цел се събират растения, минерали и пр.

Заради социалистическите си идеи е уволнен и неговите ученици изпращат писмо до министъра на просвещението за връщането му. Стоян Ноков участва активно в културния и обществено-политическия живот на Котел, пише статии по проблемите на града и за видните котленски възрожденци.