Стефан Ангелов

Академик Стефан АнгеловАкадемик Стефан Ангелов завършва ветеринарна медицина в Берлин. Той е един от основоположниците на микробиологията в България. През 1923 г. е разкрит Ветеринарномедицински факултет към СУ и за негов декан е избран проф. Ангелов. Той е основател и първи професор на катедрата по заразни болести, бактериология и серология при Ветеринарномедицински факултет. През 1941-1942 г. е и ректор на СУ. А през 1947 г. вече редовният професор Ангелов основава Институт по заразни болести, бактериология и патологична анатомия, и e негов ръководител в продължение на 15 години.

Той е извънреден член на БАН, почетен член на Германската академия на естествоизпитателите в Хале, член-кореспондент на Академията на селскостопанските науки в Берлин (ГДР), почетен доктор на Хумболтовия университет в Берлин и на Висше ветеринарно училище в Хановер.

Академик Ангелов работи в областта на серодиагностиката и заразните болести, имунопрофилактиката и микробиологията. Научната му дейност е свързана с проучването на редица епизоотии и разработване на нови методи за диагностициране на различни имунопрофилактични средства.