Петър Матеев

Петър МатеевПетър Матеев е един от най-известните, еродирани, родолюбиви българи. Той е общественик, журналист, сътрудник на много европейски и български издания.

Произхожда от стар котленски възрожденски заможен род. Образованието си получава в Котел, в протестантския колеж на о. Малта със стипендия от „Фонд за издръжка на деца от Изтока” (където учи благодарение на Г. Кръстевич и на американските мисионери д-р Ригс и д-р Лонг) и в Робърт колеж в Цариград.

През 1869 г. постъпва на работа в английската пощенска служба в Цариград и спечелва симпатиите на пробългарско настроеното английско общество. Това му помага, под името Пит Матюсън да участва в една от най-известните археологически експедиции на д-р Джордж Смит, който искал да изследва Месопотамия, а мечтата му – да направи разкопки в древна Ниневия. По време на експедицията Смит умира и П. Матеев изготвя подробен доклад до Британския музей, където предава всичко открито по време на разкопките. От там получава благодарствено писмо и значителна сума.

След Освобождението е назначен за секретар на английския дипломатически агент Палгрейв и присъства на всички заседания на Първото велико народно събрание. Като кореспондент на английски, американски и български вестници, П. Матеев запознава българската и международната общественост с проблемите на върналата си свободата България, а в частност и с важни за Котел личности и събития.

Той е и частен секретар на ген.-губернатора на Източна Румелия княз Александър Богориди. Заема редица длъжности, докато достигне до директор на пощите и телеграфите в София. През 1887 г. е натоварен с тайна мисия, и под чуждо име установява връзка с Фердинанд Сакскобургготски, като го уговаря да приеме предложението да застане на българския престол. Десет години по-късно е консул в Одрин.

През 1904 г. е назначен за комисар на българското изложение в Сент Луис САЩ, а междувременно е натоварен да открие българско дипломатическо представителство в Атина. На изложението България получава 56 медала, но Петър Матеев е загубил доверието на мин.-председателя Рачо Петров. Обвинен е, че е злоупотребил с много пари и е уволнен. Разследването доказва, че е невинен.

По време на Балканската война участва в английски комитет за подпомагане на пострадалите и се занимава с проблемите на бежанците.

Една от най-ярките характеристики на П. Матеев е неговото дарителство, което е семейна традиция. Прадядо му х. Георги е изографисан в Зографския манастир като негов ктитор. Неговият син Матей става ктитор на бургаския манастир „Св. Анастасия”.

Петър Матеев е един от най-големите дарители на Котел. За първи път името му като такъв се появява в архивите през 1911 г. С негови средства е изградена и тържествено осветена на 1 август 1937 г. библиотеката-музей. Всичко, което притежава – документи, вещи, книги и др. е дарено именно на нея и читалището, а личната си библиотека завещава на Народната библиотека в София. За своето голямо дарителство е наречен Благодетелят на Котел,обявен е за почетен председател на читалище „Съгласие-Напредък”. Обявен е за почетен гражданин на Котел и една от улиците му е наречена на неговото име.