Петър Бакалов

Петър БакаловПетър Бакалов учи в родния си град Котел, после във Варна. Във Висшето училище в София (днешния СУ) завършва естествена история, след което е учител в с. Ичера, Габрово, Варна и София.

Специализира палеонтология в Германия и след завръщането си в България е назначен за асистент към катедрата по геология и палеонтология. От 1922 г. е първи български професор по палеонтология. Основоположник е на палеонтоложките изследвания в България.

Петър Бакалов е основател на геоложкото дружество в страната и негов дългогодишен председател.