Кръстю Мирски

Учител, културен и обществен деец. Завършва гимназия и Висше земеделско училище в гр. Табор, Чехия. Кмет на Варна. Председател на Варненско книжовно дружество и на есперантистите. Инициатор за създаване на библиотеката, общинския музей и археологическото дружество във Варна. Депутат в III, IV, VII, XII и XIV ОНС, и в IV ВНС