Георги Генов

Професор Георги П. Генов е роден през 1884 г. в Котел. Той е юрист и политически деец. Спечелва стипендия и специализира международно право в Париж и Рим. Пише научни трудове в областта на международното право. Участва в международни и балкански конференции. Български учен с международна известност. Поради компетентността си по малцинствената проблематика и имащ трудове в тази област, е цитиран в международната научна литература. Автор е на редица издания.

Едно от тях е многотомната „Политическа и дипломатическа история на България”. В нея са обхванати Възраждането и следосвобожденския период.