Гаврил Кръстевич

Гаврил КръстевичГаврил Кръстевич е виден обществен и държавен деец, сътрудник на редица възрожденски вестници, първият почетен член на БКД. Завършва в Париж юридически науки. Частен секретар е на княз Стефан Богориди и негов заместник като управител на о. Самос.

Гаврил Кръстевич е борец и за църковна самостоятелност. По негов проект е съставен Устав на българската екзархия. Директор е на вътрешните работи на Източна Румелия и нейн ІІ-ри генерал-губернатор. Като такъв го сварва Съединението на Княжество България с Източна Румелия. При арестуването му предава доброволно ключа на града на четниците с думите „И аз съм българин, момчета“. Той за първи път предлага идеята за създаване на БКД поради назрялата нужда от редакция на книжовния език. Пише по въпроси от българската история и издава книгата „История българска.”