Бончо Ненков Боев

Проф. Бончо Ненков Боев (1859 – 1934) – юрист, икономист е роден на 3 март 1859 г. Завършва училището в Котел и Априловската гимназия. Продължава образованието си в духовните академии в Одеса и Москва, и завършва право в Московския университет. В Германия специализира политическа икономия, финансови науки и статистика.

Б. Боев преподава във Висшето училище в София – днешният СУ. През учебната 1903-1904 г. е ректор на университета. Професор е по финансова наука и статистика и заема ръководни постове в министерството на финансите, Дописен (1898) и действителен член (1900)  на БКД (БАН).

Проф. Боев е един от основателите и председател на Българското икономическо дружество, управител е на БНБ и други банкови институти. Името му се свързва с фалита на банка „Гирдап” и когато кръгът около нея губи политическите си протекции Б. Боев е интерниран в Берковица, осем месеца прекарва и в затвора, след които е оправдан.

Професор Б. Боев е един от дарителите на СУ. През 1919 г. дарява 5 хил. лв. за създаването на фонд, „който да се управлява от преподавателите по политическа икономия, финансови науки и статистика в Юридическия факултет”. Лихвите от фонда да се дадат като „премия на студент, който напише най-добрата студия в областта на българската икономика”. Фондът започва да функционира през 1922 г., но въпреки, че капиталът нараства и през 1925 г. той е 6433 лв, а през 1949 г. – 15 294 лв., няма сведения да е връчвана премия от него. През 1952 г. фондът се влива в държавния бюджет.

Когато дърводелското училище в родния му град е преместено в Сливен, а общината в Котел веднага открива на 15.09.1926 г. Държавно столаро-бъчварско училище, то е изправено пред редица трудности – няма собствена сграда, инструменти, пособия, учители. Проф. Боев дарява средства за построяване на работилницата за новото училище.

Проф. Б. Боев умира на 01.12.1934 г. в София.