Божил Макавеев

Божил Макавеев е роден на 15.09.1877 г. Има още четирима братя и една сестра. Двама от братята му, офицерите Стефан и Матея Макавееви, загиват през Сръбско – българската война от 1855 г.

Б. Макавеев учи в котленското класно училище, а след това в средното земеделско училище в Образцов чифлик, Русенско. Работи  като книговодител в земеделската каса в Тополовград, но счита, че като учител ще е по-полезен на хората. Учителства в Котленско, Карнобатско, Провадийско, Ямболско. През 1905 г. е назначен за учител в родния му град, където остава до края на живота си. Тук Б. Макавеев застава начело на културния, просветен и стопански живот на града.

Обучава ученици от началния курс на Галатанското училище, където е бил и главен учител, а през 1914 г. преподава на големи ученици в дърводелското училище на Котел.

Б. Макавеев участва в Балканската война като военен агроном. През целият си живот събира и прикътва документи, вещи, книги.

Той е библиотекаркъм читалището, активен член е в комитета по въздигане паметник на Г. С. Раковски. Б. Макавеев е един от основателите и пръв председател на създадената на 09.09.1933 г. ”Тъкаческа кооперация за общи доставки, преработки и продажби „Котленски край”. Даден е начален тласък на старите битови модели на килимите, които се ценят и търсят на външния пазар. През 1934 г. кооперацията печели златен медал с диплом на Първи национален пловдивски панаир.

Наред с другите му ангажименти през 1937 г. става уредник в откритата тогава библиотека-музей.

Заради заслугите си към  България и Котел, Б.Макавеев е награден с ордените: „За гражданска заслуга” V-та ст. и „Кирил и Методий” І-ва и ІІ-ра ст. До дълбока старост се занимава с обществена дейност и посещава всеки ден библиотеката–музей. Умира на 01.05.1966г.