Дневен център за стари хора

Една от най-важните потребности на човек е да общува и той я търси от раждането си до своя биологичен край. За тази цел предоставяме социалната услуга – Дневен център за стари хора. ДЦСХ – гр. Котел е създаден с решение № 355/02.03.2008 година с капацитет 30 места, от които в момента са заети двадесет и седем. Центъра разполага с дневна стая, столова, санитарен възел и спални помещения с телевизор, където при желание на потребителите могат да си почиват. Обслужващия персонал се състои от директор, социален работник, работник кухня и помощен персонал. Заплащането на храната е 30% от пенсията на потребителя.

Дейностите, които се предлагат в ДЦСХ са комплекс от социални услуги, които създават условия за обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна; извършване на административни услуги; съдействие за консултации с личен лекар или специалист; организация за настаняване в болница или санаториум; предоставяне на услуги, като измерване на кръвно налягане, следене на здравословното състояние на потребителите в центъра, попълване на молби и формуляри; разговори и дискусии по интересуващи възрастните хора проблеми; организиране на мероприятия за социални контакти като празнуване на всички рождени и именни дни, празнуване на традиционни и християнски празници като Коледа, Нова година, Бабин ден, Трифон Зарезан, Първи март.

Всички тези услуги са насочени към повишаване на качеството на живот на възрастните хора, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Ограничаване на социалната изолираност на възрастните хора. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, биват съобразявани с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки възрастен човек, като в предоставянето им могат да бъдат ангажирани, освен роднините, съседи и приятели на възрастните хора.

ДЦСХ работи сутрин от 8.00ч. до 17.00 ч., като режимът в центъра е свободен

Чрез разширяване механизма на общуване, чрез стабилизиране на духовно-психологическото състояние на лицето, ползващо социалните услуги на Дневният център, неговото социално участие и неговата връзка с останалите, се добива добра личностна характеристика, която е предпоставка за един пълноценен живот изпълнен със самочувствие.Личността на възрастния човек се поставя в центъра на цялостната му дейност – справедливо отношение към тях, зачитане на тяхното достойнство и техните потребности, защото възрастните хора имат право на човешко достойнство в същата степен, както другите членове на обществото.

Контакти
Ваня Иванова – директор; тел.0453/426-33
гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” №8