Център за социална рехабилитация и интеграция

,,ЦСРИ“ – ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ: /социална услуга делегирана от държавата/.

Капацитет: 30 места

ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: Община Котел

РЪКОВОДИТЕЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: Радостина Кочкова

Услугата се предоставя в една сграда в непосредствена близост до централната част на гр. Котел и е лесно достъпна за всички потребители. Услугата се предоставя на първия етаж от двуетажна сграда. Разполага с шест помещения:

  • кабинет по рехабилитация;
  • кабинет по логопедия;
  • кабинет по трудотерапия;
  • кабинет-специален педагог;
  • кабинет-социален работник;
  • кабинет-управител

Всички помещения са оборудвани в съответствие с вида на предоставяните социални услуги.Сградата разполага с четири санитарни помещения, от които една баня и три тоалетни.Отопление: локално парно с водна риза. Вътрешният интериор на сграда е подновен изцяло с бюджетни средства през  летните месеци на 2019г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЦСРИ-Котел:

            Услугата има за цел да предоставя подкрепа на индивидуалното развитие, поддържани и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни по вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугата ,,ЦСРИ“ е достъпна за всички желаещи.

Контакти:

Управител: Радостина Кочкова

Адрес: Обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. „Изворска“ №: 21

Телефон: 0453/4-26-93

Ел. поща:[email protected]