Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения…

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за ползване на масиви за стопанската 2016/2017г.

Документация:
Заповед № РД-10-216/30.09.2016
Заповед № РД-10-196/30.09.2016