Заповед на кмета на общ. Котел- РД – 13-521 от 19.10.2020г. за временно преустановяване на работата в детска градина “Дъга” гр. Котел

Заповед на кмета на общ. Котел- РД – 13-521 от 19.10.2020г. за временно преустановяване на работата деткса градина “Дъга” гр. Котел