Уведомление, мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на Община Котел.

Уведомление

Мотиви

Проект наредба 

Справка за постъпили предложения, становища и възражения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел.