Уведомление, Мотиви и Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Частична предварителна оценка на въздействието за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество(15.05.2020)

Уведомлениe , Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество(15.05.2020г.)

Публикувано на: 15.05.2020г. 16:00ч.
Справка по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (02.06.2020г.)

Публикувано на: 02.06.2020г. 11:05ч.