Уведомление, Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Документация:

Обновено на : 07.12.2020г. 13:40ч.