Уведомление, мотиви и проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Документи: