Уведомление от Коста Каранашев, кмет на Община Котел

Кметът на Община Котел г-н Коста Каранашев уведомява жителите на гр. Котел, че започна записване за издаване на позволително за самостоятелно добиване на дървесина и вършина от физически лица за лична употреба без право на продажба.

Справки и записвания при г-н Христо Карабекиров – секретар на Община Котел, кабинет № 15.

Краен срок 21.07.2017 година.