Ново удължаване на срока за набиране на кандидати по проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“(29.11.2019)