Изграждане на склад за селскостопанска продукция, инвентар и битова сграда към него разположен в землището на с. Тича

Документация : Изграждане на склад за селскостопанска продукция, инвентар и битова сграда към него разположен в землището на с. Тича