Протокол и становища относно проведено обществено обсъждане

» Протокол и становища относно проведено обществено обсъждане относно ДОВОС и ДОС на инвестиционно предложение “Добив на скално-облицовъчни материали от находище “Полето”, землище на с. Медвен, Община Котел”

» Становища

» Възражение

» Отговори на въпроси и истановища
Публикувано на 14.01.2018г. в 16:00ч.