Резултати от проведено събеседване по обява за набиране на персонал в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“

» Одобрени кандидати
» Резервни кандидати