Резултати от проведено събеседване по обява за набиране на персонал в Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”

» Одобрени кандидати
» Резервни кандидати