Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

» Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел