Указ № 71 от 24.03.2020 г. на президента на РБ

Указ № 71 от 24.03.2020 г. на президента на РБ (Изтегли Тук)

Указ № 71 от 24.03.2020 г. на президента на РБ (Прегледай тук)