Екипът на кмета Коста Каранашев реши в условията на извънредно положение в страната да наложи следните мерки: